Mystery Ranch
ถูกสร้างขึ้นโดย Dana Gleason และ Renee Sippel-Baker  ที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี 1978 โดยบริษัทแรกที่ก่อตั้งก็คือ kletterwerks ที่ตอนนั้นผลิตกระเป๋ากล้องและกระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  จนในปี 2000 แบรนด์ Mystery Ranch ก็ได้เกิดขึ้น  เมื่อDanaได้รับการทาบทามจากหน่วย Navy SEALs ให้ผลิตเป้ตามแบบที่หน่วยงานต้องการ Mystery Ranch จึงเป็นที่รู้จักของหน่วยงานทหาร และได้มีการปรับกลยุทธ์รูปแบบและการออกแบบกระเป๋าจากคำแนะนำของหน่วยงานทหารและ Special Forces ทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบที่ตรงจุดประสงค์การใช้งานอย่างแท้จริง โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงภาระกิจของผู้ใช้งานเป็นหลักMystery Ranch สร้างจากความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระเป๋าเป้ที่แบกสัมภาระที่ดีที่สุดในโลก สร้างด้วยวัสดุที่ดีที่สุด การตัดเย็บที่ดีที่สุด ใช้งานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้มากที่สุด รองรับภารกิจสมบุกสมบัน มีฟังชั่นและความพอดีในเรื่องดีไซน์ความทนทานและความสะดวกสบายในการใช้งานมากที่สุด จนได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในด้าน Design, Manufacture, Distribution, and Service of Load Bearing Equipment and Accessories. Mystery Ranch มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระเป๋าแบกสัมภาระที่ดีที่สุดในโลก เราสร้างเพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความแตกต่างกัน เราสร้างเพื่อคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา เราสร้างเพื่อผู้ชายและผู้หญิงให้เหมาะกับงานของพวกเขา เราสร้างด้วยวัสดุที่ดีที่สุด เพื่อรองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันในภารกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทหารแนวหน้า นักผจญเพลิง เส้นทางปกติ หรือเส้นทางลาดชันเราออกแบบกระเป๋าให้ได้ดังใจผู้ใช้งาน มีฟังชั่นและความพอดีในเรื่องดีไซน์และความสะดวกสบาย เรารู้ว่าอุปกรณ์ที่คุณนำติดตัวไปด้วยทุกชิ้นมีความสำคัญ เราจึงต้องการให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคุณ เราต้องแน่ใจว่าคุณจะทำมันสำเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นภารกิจของคุณ