Search results :

filter mask

New

Buff Filter Mask

หน้ากากบัฟพร้อมฟิลเตอร์ สำหรับผู้ใหญ่ สามารถป้องกันแบคทีเรียได้ 98% ตามมาตรฐานหน้ากากอนามัย


950฿

New

Buff Filter Mask Kids

หน้ากากบัฟพร้อมฟิลเตอร์ สำหรับเด็ก สามารถป้องกันแบคทีเรียได้ 98% ตามมาตรฐานหน้ากากอนามัย


950฿

New

Buff Filter Pack 30 Adult

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น ใช้กับรุ่น BUFF® Filter Mask กรองแบคทีเรียได้ 98%


650฿

New

Buff Filter Pack 30 Kids

แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น ใช้กับรุ่น Buff Filter Mask Kids กรองแบคทีเรียได้ 98%


650฿