สถานะการสั่งซื้อ

  • คุณจะได้รับอีเมล์ ยืนยันการสั่งซื้อ
  • เมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเลข Tracking การจัดส่งอีกครั้ง
  • หากไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง Tracking สามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ info@tank299.com หรือทาง Line@TANKstore