การยกเลิกสินค้า

ไม่สามารถยกเลิก หลังจากร้านค้าจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว

 

นโยบายการคืนและการเปลี่ยน

ร้านค้ายินดีเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังนี้

1.ทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

2.ค่าจัดส่งคืนเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ยกเว้น เกิดจากความบกพร่องของร้านค้า

3.สินค้าที่ส่งคืนต้องมีสภาพไม่ผ่านการใช้งาน มีป้ายสินค้าติดที่สินค้าแบบเดิม และอยู่ในสภาพเดิม 100% 

4.แนบใบกำกับภาษี หรือเอกสารการสั่งซื้อสินค้าที่ออกโดยบริษัทมากับสินค้าด้วย

 

การคืนเงิน

1.ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้หลังจากได้รับ และตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 4-7 วันทำการ

2.ร้านค้าจะไม่คืนค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่ายไปเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 

แจ้งข้อมูลการขอคืนสินค้าโดยแจ้งข้อมูลการติดต่อและเลขที่ Order เข้ามาที่อีเมล์ info@tank299.com 

 

ที่อยู่ในการส่งคืนสินค้า

บริษัท 299 จำกัด (ส่งคืนสินค้า)

116/15 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร 022596428

 

ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้า หรือไม่คืนเงิน

1.หากไม่มีใบกำกับสินค้าที่ออกโดยบริษัท 

2.หากสินค้าเกิดความเสียหายจากขนส่งระหว่างส่งกลับ

3.สภาพสินค้าถูกใช้แล้ว หรือสภาพไม่ตรงตามเงื่อนไข

4.หากเกินเวลาที่กำหนด 7 วัน